xk avene 300ml
XỊT KHOÁNG AVENE

Home » Nhãn Hiệu » Golden Health

Golden Health

CONSTI KID GOLD, Giúp nhuận tràng

consti-kid-gold

Thông tin CONSTI KID GOLD (10 gói x 4g) Thành phần: Fructooligosaccharide (FOS)….1000.0 mg Inulin (short-chain)………………1000.0 mg Cao Phan tả diệp………………..300.0 mg Cao Diếp cá ………………………300.0 mg Cao Rau má………………………..200.0 mg Sorbitol…………………………….100.0 mg Cao Lô hội……………………150.0 mg ImmuneGamma®……………….20.0 mg Bacillus clausii……………………..5.10⁽ ⁶ ^⁾ CFU Bifidobacterium bifidum ……..5.10⁽ ⁶ ^⁾ CFᵁ Phụ liệu: Đường tinh luyện, lactose vừa đủ 4g Hạn …

Đọc thêm »

CONSTI GOLD MAX, Cung cấp chất xơ cho cơ thể

Thông tin CONSTI GOLD MAX (10 gói x 8g) Thành phần: Fructooligosaccharide (FOS): 1500.0 mg Inulin: 1500.0 mg Cao Phan tả diệp (Folium Cassiae angustifoliae): 300.0 mg Cao Diếp cá (Herba Houttuyniae cordatae): 200.0 mg Cao Chi tử (Fructus Gardeniae): 200.0 mg Cao Hậu phác (Cortex Magnoliae officinalis): 0 mg Cao Huyền sâm (Radix Scrophulariae): 200.0 mg Cao Mạch môn …

Đọc thêm »

SLIMAX GOLD PLUS, Giảm mỡ máu

Thông tin SLIMAX GOLD PLUS (30 viên) Thành phần Cho 1 viên: Garcinia cambogia extract (chứa HCA 60%) (Cao Bứa) 400mg Hoodia gordonii extract (Cao Xương rồng Nam Phi) 100mg Green tea extract ( Cao Trà xanh 50mg L-Carnitine 15mg Poria extract (Cao Phục linh ) 50mg Bioperine 5mg Cassia tora extract (Cao Thảo quyết minh) 25mg Nelumbo nuficera extract …

Đọc thêm »

PILES GOLD MAX, Giảm triệu chứng bệnh trĩ

Thông tin PILES GOLD MAX (30 viên) Thành phần: Cho 1 viên gồm các dược liệu dạng cao khô: Cao Bạch truật (Rhizoma Atractylodis macrocephalae): 40.0 mg Cao Diếp cá (Herba Houttuyniae): 240.0 mg Cao Đảng sâm (Radix Codonopsii): 70.0 mg Cao Đương quy (Radix Angelicae sinensis): 40.0 mg Cao Hoàng kỳ (Radix Astragali membranacei): 70.0 mg Cao Liên tử …

Đọc thêm »