Home » Nhãn Hiệu » NEW NORDIC

NEW NORDIC

NEW NORDIC Skin Care: Bảo Vệ Da

THÀNH PHẦN CẤU TẠO Thành phần cấu tạo cho 2 viên (Khối lượng 1 viên 430±10%) Chiết xuất chùm ruột núi (Emblica Officinalis, Gaertn.) 200mg Chiết xuất lựu (Punica granatum, L.) 200mg (Tiêu chuẩn đến 40% ellagsyre) Chiết xuất vi tảo lục (Haematococcus pluvialis, Flotou) 60mg (Tiêu chuẩn đến 2% astaxanthin) Chiết xuất tiêu đen (Piper nigrum, L) 6mg (Tiêu …

Đọc thêm »