xk avene 300ml
XỊT KHOÁNG AVENE

Home » Nhãn Hiệu » Obi

Obi

OBI JOINT EXTRA: Khu Phong, Mạnh Gân Cốt

THÀNH PHẦN CẤU TẠO Glucosamin sulfat natri clorid 700mg MSM 250mg Calci gluconat 200mg Vitamin D3 100IU Collagen type 2 20mg Cao hỗn hợp 100mg được chiết xuất từ: Hy thiêm 200mg Tang ký sinh 80mg Khương hoạt 70mg Tục đoạn 65mg Đỗ trọng 65mg Phòng phong 50mg Ngưu tất 50mg Phụ liệu: Tinh bột, microcrystallinecellulose,PVP K30 (chất kết dính), …

Đọc thêm »