xk avene 300ml
XỊT KHOÁNG AVENE

Home » Nhãn Hiệu » One Q Gummy

One Q Gummy

ONE Q GUMMY With Zinc & Vitamins: Bổ Sung Kẽm và Vitamin

Thông tin ONE Q GUMMY With Zinc & Vitamins THÀNH PHẦN CẤU TẠO Mỗi viên nhai dẻo chứa: Vitamin C 40 mg Kẽm 1,5 mg Vitamin D 110 IU Phụ liệu: Sugar, Glucose, Water, Gelatine, Dextrose, Sodium, Codyceps Aqueous Extraxt, Pectine, Sodium citrate, Fruit Juices & Permitted Flavorings (Apple, Lemon, Strawberry, Blackcurrat, Orange & Mango), Permitted Colouring (Allura Red C.l.16035 …

Đọc thêm »

ONE Q GUMMY With Vitamin C: Bổ Sung Vitamin C Cho Trẻ

Thông tin ONE Q GUMMY With Vitamin C THÀNH PHẦN CẤU TẠO Mỗi viên chứa: Vitamin C ………..40mg Phụ liệu: Sugar, glucose, water, gelatine, Dextrose Monohydrate, Citric acid, Malic Acid, Ascorbic acid, Pectine, Sodium Citrate, Fruit Juices & Permitted Flavorings (Apple, Lemon, Strawberry, Blackcurrant, Orange & Mango), , Permitted Coloring (Allura Red C.l. 16035 (E129), Sunset Yellow C.l. 15985 (E110), Tartrazine …

Đọc thêm »

ONE Q GUMMY With Omega-3: Bổ Sung Omega-3 Cho Trẻ

Thông tin ONE Q GUMMY With Omega-3 THÀNH PHẦN CẤU TẠO Mỗi viên chứa: Omega -3 ……….10,78 mg (DHA : 8,58mg , EPA: 2,2 mg) Phụ liệu: Sugar, Glucose, Gelatine, water, dextrose, Sunflower Oil, Olive Oil, Ascobic Acid, Citric Acid, Cordyceps Aqueous Extract, Pectine, Sodium Citrate, Fruit Juice & Permitted Flavorings (Apple, Lemon, Strawberry, Blackcurrant, Orange & mango) Permitted Colouring …

Đọc thêm »

ONE Q GUMMY With Multivitamins & Minerals: Nâng Cao Đề Kháng

Thông tin ONE Q GUMMY With Multivitamins & Minerals THÀNH PHẦN CẤU TẠO Mỗi viên chứa: Vitamin A ……….156,65 IU Vitamin C ……….17,05 mg Vitamin D3 ……….54,96 IU Vitamin E ……….1,47 IU Vitamin B6 ……….0,24 mg Folic Acid ……….0,06 mg Vitamin B12 ……….0,1 mcg Biotin ……….0,06 mg Pantothenic Acid ……….0,46 mg Iodine ……….0,02 mg Zinc ……….1,15 mg Phụ liệu: Sugar, …

Đọc thêm »

ONE Q GUMMY With Calcium & Vitamin D: Bảo Vệ Hệ Xương và Răng

Thông tin ONE Q GUMMY With Calcium & Vitamin D THÀNH PHẦN CẤU TẠO Calcium……….60mg Vitamin D3 ………..50IU Phụ liệu: Sugar, glucose, water, Gelatine, Codyceps Aqueous Extract, Citric acid, Malic Acid, Ascorbic acid, Pectine, Sodium Citrate, Fruit Juices & Permitted Flavorings (Apple, Lemon, Strawberry, Blackcurrant, Orange & Mango), , Permitted Coloring (Allura Red C.l. 16035 (E129), Sunset Yellow C.l. 15985 …

Đọc thêm »

ONE Q GUMMY With Acai Berry & Lutein: Bảo Vệ Mắt

Thông tin ONE Q GUMMY With Acai Berry & Lutein THÀNH PHẦN CẤU TẠO Acai Berry Powder (Cọ Nam Mỹ) 250 mg Lutein 100 mg Phụ liệu: Sugar, High Maltose, Water, Gelatin, Pectin, Dextrose Monohydrate, ascorbic acid, Citric acid, Malic Acid, Sodium Citrate, Blackcurrat Flavor, Allura Red C.I.16035 (E129), Brilliant Blue C.I. 42090 (E133) THỜI HẠN SỬ DỤNG 24 tháng …

Đọc thêm »