xk avene 300ml
XỊT KHOÁNG AVENE

Home » Nhãn Hiệu » TW3

TW3

Viên xoang TW3

Thông tin Viên xoang TW3 (30 viên) Thành phần Công thức cho 1 viên nang: Bột tế tân 200 mg Bột bạch chỉ 100 mg Bột xuyên khung 100 mg Cao tân di 60 mg Cao cảo bản 40 mg Cao phòng phong 40 mg Cao thăng ma 30 mg Cao cam thảo 30 mg Các thành phần khác: methylparaben, …

Đọc thêm »