Home » Nhãn Hiệu » VShine

VShine

VShine Jinzo, Bổ thận-tráng dương

vshine-jinzo

Thông tin VShine Jinzo (15 viên) Thành phần Mỗi viên có chứa cao dược liệu tương đương: Phúc bồn tử …………………200mg Thạch liên tử ………………..200mg Sà xàng tử …………………..200mg Thỏ ty tử ……………………200mg Ngũ vị tử ……………………200mg Phá cố tử ……………………200mg Câu kỳ tử ……………………200mg Kim anh tử ………………….200mg Cửu thái tử …………………200mg Hoài sơn ……………………100mg Thục địa …………………….100mg Nấm …

Đọc thêm »