xk avene 300ml
XỊT KHOÁNG AVENE

Home » Tag Archives: 063835

Tag Archives: 063835

Trà Giảm Cân LeptinTeatox

leptinteatox-morning-boost-28

THÔNG TIN LeptinTeatox Morning Boost 28 THÀNH PHẦN CẤU TẠO Trong mỗi túi trà 2,5g Trà xanh 1,25g Lá trà Yerba Mate 0,35g Lá chanh 0,14g Lá sen 0,25g Lá bồ công anh 0,12g Rễ đại hoàng 0,13g Kỷ tử 0,26g. THỜI HẠN SỬ DỤNG 2 năm kể từ ngày sản xuất. NSX và HSD xem trên nhãn sản phẩm. …

Đọc thêm »

Trà Giảm Cân LeptinTeatox

THÔNG TIN Trà Giảm Cân LeptinTeatox Night Cleanse 28 THÀNH PHẦN CẤU TẠO Trong mỗi túi trà 2.5g chứa: Rễ và lá cây Phan tả diệp (Senna): 1.10g Quả sơn tra: 0.22g Lá sen: 0.35g Lá chanh: 0.185g Hạt mã đề: 0.185g Hạt đậu tây: 0.16g Vỏ cây Bạch linh: 0.3g THỜI HẠN SỬ DỤNG 2 năm kể từ ngày sản …

Đọc thêm »

Trà Giảm Cân LeptinTeatox

THÔNG TIN Trà Giảm Cân LeptinTeatox Night Cleanse 14 THÀNH PHẦN CẤU TẠO Trong mỗi túi trà 2.5g chứa: Rễ và lá cây Phan tả diệp (Senna): 1.10g Quả sơn tra: 0.22g Lá sen: 0.35g Lá chanh: 0.185g Hạt mã đề: 0.185g Hạt đậu tây: 0.16g Vỏ cây Bạch linh: 0.3g THỜI HẠN SỬ DỤNG 2 năm kể từ ngày …

Đọc thêm »

Trà Giảm Cân LeptinTeatox

THÔNG TIN Trà Giảm Cân LeptinTeatox Morning Boost 14 THÀNH PHẦN CẤU TẠO Trong mỗi túi trà 2,5g Trà xanh 1,25g Lá trà Yerba Mate 0,35g Lá chanh 0,14g Lá sen 0,25g Lá bồ công anh 0,12g Rễ đại hoàng 0,13g Kỷ tử 0,26g. THỜI HẠN SỬ DỤNG 2 năm kể từ ngày sản xuất. NSX và HSD xem trên …

Đọc thêm »