Home » Tag Archives: Dược phẩm Tâm Bình

Tag Archives: Dược phẩm Tâm Bình

Viganam: Cải Thiện Sinh Lý Nam

THÔNG TIN Viganam THÀNH PHẦN CẤU TẠO Cao dâm dương hoắc 70mg, cao đương quy 70mg, cao đỗ trọng 70mg, cao ba kích 65mg, cao nhục thung dung 65mg, cao sơn thù 65mg, nhân sâm 30mg, cao kỷ tử 30mg, đông trùng hạ thảo 20mg. Phụ liệu: bột talc, magie stearat vừa đủ. THỜI HẠN SỬ DỤNG 36 tháng kể …

Đọc thêm »